Търси
Евро
Kатегории
  Меню Затвори

  Общи условия

   

   I. ПРЕДМЕТ

  Предмет на настоящите Общи условия са условията за ползване и правилата за използване на Платформата mit.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин.

   II. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ПЛАТФОРМАТА www.mit.bg

  1. „МАГАЗИН ЗА ИНТЕРНЕТ ТЪРГОВИЯ“ ООД, ЕИК 205646991,със седалище и адрес на управление: България, обл. Ловеч, Община Ловеч, гр. Ловеч 5500, ул. „Люлин“ № 7 и идентификационен номер по ЗДДС: BG205646991

   

  2..   „МАГАЗИН ЗА ИНТЕРНЕТ ТЪРГОВИЯ“ ООД  е собственик и администрира електронния магазин mit.bg, под формата на сайта mit.bg (наричан за краткост „Платформата “). „МАГАЗИН ЗА ИНТЕРНЕТ ТЪРГОВИЯ“ ООД  щe бъде наричано за краткост по-долу „MIT.bg“.

   

  3.   Можете да се свържете с MIT.bg на:

           адрес: гр. София, ул. „Пъстър Свят 7 вх.Б офис 1, София или

           телефон: +359 877 666 438 или на

           и-мейл адрес: support@mit.bg.

   

  Цената на Телефонните разговори на посочения телефон са според тарифния Ви план.

   

  4. Продавач на Платформата може да е всеки едноличен търговец или юридическо лице, което предлага стоки за продажба на трети лица с търговска цел и има сключен съответен договор за това с MIT.bg.

   

  5. Данните на всеки Продавач (фирма, ЕИК/ БУЛСТАТ, адрес и седалище, имейл и другите, които се изискват от ЗЗП) се съдържат на Платформата. В случай, че липсват някои от данните на Продавача моля незабавно да се свържете с MIT.bg

   

  III. ДЕФИНИЦИИ

           Акаунт –  означава акаунт регистриран на сайта www.mit.bg. Клиентът носи отговорност за верността и актуалността на инфoрмацията в акаунта;

           Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Клиента за покупко-продажба на Стоки през Платформата;

           Клиент – означава всяко дееспособно физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което има акаунт на сайта или прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през Платформата за електронна търговия mit.bg с Продавач;

           Лични данни-  означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и европейското законодателство;

           Моята количка – означава място на сайта с процесни стъпки, в което може да направите поръчка, като добавите продукти, количество, адрес на фактуриране, адрес за доставка, купони за отстъпка или други.

           MIT.bg Маркетплейс – означава платформата за електронна търговия mit.bg,предоставяна на други търговци (едноличен търговец, юридическо лице или друго правно образувание), посредством която те предлагат за продажба свои стоки;

           Наложен платеж – означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги;

           Платформата – означава софтуерното приложение за електронна търговия  mit.bg

           Поръчка – означава електронен документ по смисъла  на чл. 3 от ЗЕДЕУУ, обективиращ волята на Клиент и направен посредством Платформата MIT.bg, чрез който Клиентът заявява на Продавача че желае да закупи предлагана от него Стока на Платформата.

           Потребител означава потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП)

           Продавач – означава едноличен търговец, юридическо лице или друго правно образувание, предлагащо стоки на Платформата. Продавачът винаги е лице различно от „МАГАЗИН ЗА ИНТЕРНЕТ ТЪРГОВИЯ“ ООД, ЕИК 205646991

           Сайт означава уебсайта на адрес: www.mit.bg

           Стока(-и)- означава всеки продукт,  представен от Продавач на Платформата

           Съдържание - цялата информация, която се съдържа на Платформата,

           Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките,

   

  IV. ОБЩИ КЛАУЗИ

  1. Общите условия на mit.bg обвързват всички Клиенти на Платформата.

  2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте се запознали в детайли с общите условия за използването й и  сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

  3. MIT.bg си запазва правото да изменя Общите условия на Платформата, за да отразява законови промени, както и всякакви промени свързани с начина на функциониране на сайта.  Изменените общи условия ще се прилагат от момента, в който са публикувани на Платформата.

  4. Недействителността на някоя от клаузите не влече след себе си недействителността и на останалите клаузи от общите условия.

  5. За поръчка през Платформата се  прилагат Общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между Клиента и Продавача.

  6. Всички стоки се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

   

  V. ДОГОВОР И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

  1.  Клиентът обективира желанието си за покупка на Стока през Платформата чрез заявяване на Поръчка по електронен път или по телефона, и която Поръчка съответно се регистрира от самия него. или от служител на MIT.bg от негово име.

  2.  Клиентът ще получи съобщение по имейл за регистриране на Поръчката му в Платформата/системата му, което обаче няма да представлява и не трябва да се тълкува в смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на задължение за изпълнението й. Това съобщение MIT.bg прави по електронен път на посочения от Клиента имейл.

  3.  Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки от Поръчката по различни обективни причини, включително, но не само, поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Клиентът ще бъде уведомен чрез имейл или по телефона, че Стоките не могат да бъдат доставени. В този случай единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката.

  4.   Договорът за продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на Продавача. Потвърждаването ще бъде направено като се изпрати уведомление на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление.. MIT.bg не е страна по договор за покупко-продажба от разстояние, сключен през Платформата за Стоки.

  5.   Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Клиента. Гаранционният сертификат за всяка Стока ще я придружава, като той ще бъде издаден от Продавача или от негов доставчик в съответствие със законовите изисквания.

   

  VI. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

  1.  Сайтът може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрация е необходима само за ползването на определени функционалности на сайта и е абсолютно доброволна и безплатна. За да си направите регистрaция е необходимо да отговаряте на изискванията за Клиент по т. III и да попълните регистрационен формуляр

  2. При успешно приключване на регистрацията ще получите потребителско име и парола за достъп. С един имейл адрес може да бъде направена регистрация само на един акаунт.

  3. MIT.bg си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на Клиент до реализиране на Поръчка.

  4.   Клиентът има право да публикува мнения ревюта и коментари относно Стоки, като  MIT.bg  има право да премахва мненията  от Платформата онези, които счита за неподходящи, поради вулгарен, нецензурен или груб език, и без да дължи обяснение на Клиента.

  5. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез посочения имейл за връзка с Продавача или на support@mit.bg.

  6. Всички цени на Стоките на Платформата са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като Продавачът има правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Цените по потвърдени от Продавача поръчки (т.е сключен е договор от разстояние по т. V.4) са окончателни и не подлежат на промяна.

  7. Представените на Платформата цени са крайни и включват всички данъци и такси, без цена за обработване и доставка – посочена отделно, в случай, че такава се дължи. В случай, че се дължи цена за  обработвене и/или доставка, крайната цена, която следва да се заплати от Клиента, ще бъде калкулирана преди да бъде направена поръчката от него и в пълно съответствие със Закона за защита на потребителите.

  8. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път може да  бъдат начислени банкови такси/комисиони, определяни едностранно от съответната банка/финансова институция. В този случай, Продавачът и MIT.bg не носят каквато и да е отговорност за тези разходи, като същите са за сметка единствено на Клиента.

  9. Цялата информация относно представените на сайта стоки (включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., както и изображенията) е предоставена от Продавача.

  MIT.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на невярно, неправилно или неточно представена информация, както и за вярна информация, но представена по заблуждаващ начин информация или при разминаване между представеното и действителното положение.

  10. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-продaжба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Клиента за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на своите подизпълнители като за свои.

  Минималната стойност на една Поръчка (за един или няколко Продукта), която може да се направи към един Продавач е 10 (десет) лева.

   

   

  VII. ПОРЪЧКА

   

  1. Поръчки могат да правят само ползватели приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да  следвате стъпките описани ТУК.

   

  VIII. ПЛАЩАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА

  1. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане са посочени във всяка Поръчка.

  2. Цената на поръчана от Платформата стока може да бъде заплатена чрез един от следните способи:

  •          Наложен платеж
  •          Плащане с банкова карта (чрез виртуален ПОС)

  3. В определени случаи е възможно някой от изброените способи по т. VIII.2  да не е приложим.

  4. Всички плащания се извършват само в български лева.

  5. С приемането на настоящите общи условия Клиентът дава своето изрично и безусловно съгласие във всички случаи, освен при плащане с „Наложен платеж“, да заплаща авансово и в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана стока.

  6. При използване на „Наложен платеж“ Клиентът предава на куриера цялата дължима сума (включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка), посочена във фактурата/касовата бележка и овластява куриера да предаде същата на Продавача  или  на MIT.bg, което ще действа  от негово името и за негова сметка на Продавача.

  При доставка с плащане чрез "Наложен платеж": Клиентът получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена цялата дължима сума, включваща цената на конкретната стоката и цената за обработването и доставката й.  Купувачът предава на куриера цялата дължима сума и плащането се отбелязва в документа, удостоверяващ предаването на стоката, като същият служи и за разписка; плащането се отбелязва в документа, удостоверяващ предаването на стоката, като същият служи и за разписка.

  8.  Клиентът е длъжен да предостави на Продавача цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство и по-конкретно по чл. 114 от ЗДДС

  9.  Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

  10. В случай, че Клиентът желае да получава  фактура по електронен път чрез качването й в Акаунта му от Продавача е необходимо да декларира изрично това по ред допълнително уточнен с Продавача.

  11. MIТ.bg не издава и не праща фактури за покупки или други плащания, свързани с покупки на Стоки.

  12. Данните за платежните карти на Клиента няма да бъдат достъпни за MIT.bg, нито ще бъдат съхранявани от MIT.bg, а само от издателя на съответната платежна карта или от друг субект, упълномощен да предоставя услуги за съхранение на идентификационни данни на картата.

  13. В случай, че в акаунта на Клиента има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.

  15. Всеки един от Продавачите в Платформата MIT.bg Маркетплейс e упълномощил „МАГАЗИН ЗА ИНТЕРНЕТ ТЪРГОВИЯ“ ООД, ЕИК 205646991 да получава от негово име и за негова сметка плащанията по направени поръчки и/или сключени договори от разстояние. В случай, че Клиентът упражни право на отказ от договора на основание  по чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП)  и сумите не са преведени все още на Продавача, същите ще бъдат възстановени на Клиента от MIT.bg. Във всички останали случаи отговорен за възстановяване на сумите на Клиента при отказ по чл. 50 от ЗЗП е Продавачът.

   

  IX. ДОСТАВКА НА СТОКИ

  1. Условията на всяка доставка  за различните видове стоки се намират на Платформата към всеки продукт. В случай, че Продавачът е пропуснал да ги посочи или не са достатъчно ясни, Ви молим да се свържете веднага с нас на имейл support@mit.bg или на телефон +359 877 666 438, както и да не правите поръчки преди да се изяснят условията по доставката.

  2. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

  3. В случай, че в пратката не се съдържат необходимите към поръчания продукт документи, Ви молим да се свържете веднага с Продавача, както и с нас на имейл support@mit.bg или на телефон +359  877 666 438

  4. Цената на доставката, когато има такава, е приблизителна и ще е видна след като желания Продукт(-и) се добави/ят в „Кошницата“. Точната цена за доставка, се калкулира от куриера след получаване на заявка и куриера, ще Ви информира за нея.

  5. При поръчка от различни търговци е възможно пратките да се доставят по различно време. Като доставката и таксата за нея се определят от отделните търговци.

   

  X.Преглед на стоката. Рекламации. Законова Гаранция. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове

   

  1. Продавачът е длъжен да предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство, респ. ЗЗП. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция. Всеки Продавач е самостоятелно отговорен за съответствието на предлаганата от него Стока със сключения Договор.

  2. При получаването на стоката, Клиентът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като клиентът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.  

  3.  Купувачът следва да получи при доставката на всяка Стока, която има гаранция, гаранционен сертификат с всички детайли на сервизния център, който осигурява поправката в гаранционния срок. Гаранцията на Стоките, които са закупени от Продавачите през Платформата mit.bg, е осигурена от оторизирания сервиз, който е обозначен от Продавача. Продавачите са единствено и самостоятелно отговорни за наличието на законово изискваната документация, която следва да придружава купените от тях Стоки, както и за осигуряването на гаранционен сервиз.

  4. При неизпълнение на задълженията от Продавача, Ви молим незабавно да се свържете с MIT.bg

  5. Условията за ползване, манипулация и транспортиране на един разопакован продукт са същите, както на опакованите продукти от производителя и се ползват със същите предимства освен, ако не е посочено друго в страницата на Стоката.

  6. Поправката/ремонтът на Стоки извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между Продвача и Клиента.

  7. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП (само за потребители) и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

  8. Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки представени от Продавачите следва да са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. 

  9. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, Продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

  10. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба от Продавач на Платформата можете да ползвате и сайта  за онлайн разрешаване на спорове (ОРС)

   

  XI. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ДЕЙСТВИЕ НА ОТКАЗА

  На основание чл. 50 от ЗЗП Клиентът, който същевременно притежава и качеството Потребител, има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП). Правото на отказ може да бъде упражнено в срока, предоставен от съответния Продавач, който не може да е по-кратък от законоустановения, който е 14-дневен. Този срок започва да тече:

  А) от датата на получаването на купената Стока от Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя; или

  Б)  Когато Потребителят е поръчал много стоки от един Продавач с една поръчка, които се доставят отделно – срокът започва да тече считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, приеме последната стока. Когато Потребителят с една поръчка е закупил продукти от различни Продавачи срокът за всеки договор с различните Продавачи тече поотделно.  или

  В) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части,  срокът започва да тече считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната партида или част;

  2. Правото си на отказ може да упражните като попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ. Ако използвате тази възможност, незабавно ще Ви бъде изпратен на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. Електронният формуляр за отказ можете да намерите в "Моят профил" -> "Поръчки" -> бутон "Върни Продукт(и)" за дадена поръчка.  Правото си на отказ може да упражните и като заявите по друг недвусмислен начин решението си да се откажете от договора.

  3. Условията за връщането на Стоки от Продавачите са различни като са уредени и достъпни в  страницата на всеки Продавач. В случай, че липсва такава информация Ви молим незабавно да се свържете с MIT.bg, както и да не правите поръчка преди съответния Продавач да предостави тази информация на своята инфо страница.

  4. Ако Потребителят се откаже от сключения договор, Продавачът или упълномощено от него лице ще възстанови на Потребителя всички плащания, които е направил последния, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Продавача, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която Продавачът е информиран за отказа от сключения договор. Възстановяването ще бъде извършено, като се използва същото платежно средство, използвано от Потребитeля при първоначалната трансакция, освен ако Потребителя изрично не се съгласи за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Потребителя.

  5. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

  XI.СТОКИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

  1.   Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи: 

            при загубен касов бон или документ от пощенски паричен превод (издаден от куриерската фирма)

           при доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ; 

           при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания; 

           при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; 

           при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето; 

           при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени; 

           при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

   

   

  XII. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

  1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на MIT.bg, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от MITbg:

  a) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им;

  б) изпращане на периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS;

  в) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение. 

  2.   Клиентът се съгласява да предостави на MIT.bg неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, независимо дали е направил Поръчка през Платформата. MIT.bg няма задължение да пази така получената информация като поверителна, aко това не му се вменява в задължение от действащото законодателство. 

  3.   С предоставянето на свои данни на MIT.bg (включително електронен адрес) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват служители на МIT.bg или трети лица, които са куриери, Продавача, доставчици на маркетинг услуги, държавни и общински органи/служители.

   

  XIII. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

  1. Политиката на МIT.bg за защита на лични данни е неразделна част от настоящите общи условия и е детайлно разработена в допълнение и съответствие  с т. XII

   

  Молим  Ви  да се запознаете внимателно с нея, като може да я видите тук

  Приемайки общите условия се счита, че сте се запознали и приели и Политиката за защита и обработка на лични данни

   

  XIV. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

  1. При своята регистрация, всеки Клиент може да даде своето съгласие да получава търговски съобщения, които да съдържат най – нови оферти, промоции и други маркетингови съобщения, които ще се генерират от Платформата.Изразяването на съгласието се извършва в „Моят профил“ с клик в поле „Бюлетин.

  2. Даденото съгласие може да бъде оттеглено по всяко време от Клиента,като  чрез полета за целта в „Моят профил“.

   

    

  XV. ПИСАНЕ НА РЕВЮТА И КОМЕНТАРИ

  1. Всеки регистриран Клиент, може да вписва ревю към закупен от него продукт, като е необходимо да спазва добрия тон.

  2. Ревютата могат да съдържат единствено обективното мнение на автора за съответната закупена от него стока чрез Платформата, основаващо се на преките му впечатления относно предимствата/недостатъците, установени в процеса на използването ѝ.

  4. MIT.bg си запазва правото по своя преценка, освободено от всякаква отговорност, без да е необходимо да се аргументира и обосновава, да изтрие,онези които счита за неподходящи, поради вулгарен, нецензурен или груб език.

  5. Всеки регистриран Клиент може да пише коментари под блог статиите, като е необходимо да спазва добрия тон.

  6. MIT.bg си запазва правото по своя преценка, освободено от всякаква отговорност, без да е необходимо да се аргументира и обосновава, да изтрие, онези които счита за неподходящи, поради вулгарен, нецензурен или груб език.

   

   

  XVI. ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

              В допълнение на т. XI.2  eлектронният формуляр за отказ можете да намерите ТУК

   

  XVII. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

  Моля, прегледайте политиката за използване на бисквитки, която е част от този Документ и може да видите тук.

   

  1.Какво представляват бисквитките? 

  “Бисквитката” са малки текстови файлове, състоящи се от букви и цифри, които ще бъдат запазвани на Вашия компютър, мобилен телефон или друго терминалното оборудване на потребителя, през което той осъществява достъп до интернет. Бисквитката се инсталира чрез искане, подадено от терминала на потребителя към сървъра на mit.bg или на сървъра на трето лице.

   

  2.За какво се използват бисквитките?

  Тези файлове правят възможно, като цяло, разпознаването на терминала на потребителя и представянето на съдържанието по начин, който е от значение, адаптирано към предпочитанията на потребителя. Бисквитките гарантират, че потребителите ще си прекарат добре и подпомагат усилията на mit.bg да предоставя услуги, които са възможно най-добре пригодени към потребители, например относно предпочитанията за онлайн поверителност, кошницата с покупки или подходящи реклами. Също така, те се използват при подготовката на анонимни обобщени статистически данни, които ни помагат да разберем как потребителите се възползват от нашите интернет страници, което ни позволява да подобрим структурата и съдържанието, без да идентифицираме всеки отделен потребител.

   

  3.Какви бисквитки използваме?

  Ние използваме два вида бисквитки: сесийни и постоянни. Сесийните бисквитки са временни файлове, които остават в терминал до завършването на потребителската сесия или затваряне на приложението. Постоянните бисквитки остават на терминала на потребителя за срока, определен от параметрите на бисквитката или докато не се изтрият ръчно от потребителя.

   

  4.Как се използват бисквитките от този сайт?

  Посещение на този сайт може да оставят следните типове бисквитки:

  Бисквитките са строго необходими за работата на сайта

  Бисквитки за анализ

   - Google Analytics

  - _fbp - Facebook

  - ads/ga-audiences - Google

  - tr - Facebook Pixel

  Бисквитки за реклама.

   - Facebook Pixel

  Бисквитки използвани от системата, за потребителско преживяване

  - _ga

  - _gat 

  - Nop.Antiforgery

  - Nop.Customer 

  Бисквитките и/или другите строго необходими подобни технологии са от съществено значение за правилното функциониране на сайта, бидейки зададени на Вашето устройство при влизането в уеб сайта или в резултат на действия, извършвани в сайта, според случая. Можете да настроите браузъра си да блокира “бисквитките”, но в този случай, някои раздели на сайта няма да работят правилно.